Storsjökortet

2016

Läget 2016-06-30:
Nu är utprickningen i Fanbyviken och Rödösundet klar.
 
 Tre prickar ovanpå boj är utsatta. Från Andersöbryggan räknat kommer först en gul-svart-gul (yby) dvs väster om grund. Därefter en svart-gul-svart (byb) vilket ju betyder öster om grund. Längre ner mot sydöst ligger den tredje bojen som är markerad gul-svart-gul (yby) dvs väster om grund.
Bojarna ligger precis där de är angivna på sjökortet och deras utseende stämmer med beteckningen i kortet utom den tredje bojen längst ner i sydöst som tyvärr har beteckningen W (white) på kortet.
 
I Rödösundet har två gröna "bojprickar" i samma stil som ovan satts ut. Dessutom har ett par gamla gröna käppar satts ut där.
 
Vi tackar och bockar oss för dom som gjort jobbet: Ulf Olsson, Charlie Fredriksson, Olle Göransson och Lennart Paulsson.
 
Infogad bild 1
 
 
 

 

 

 

För att rapportera in markeringar eftersom de sätts ut skicka mail till mats.lif@atea.se