Storsjökortet

Sjökortet över Storsjön från år 2006.
Rättelser och kompletteringar tom 2016-12-19.

Tre stenar finns väster Andersö brygga:
   N63.09.056, E14.26.193 (1,5 m)  
   N63.09.085, E14.26.220 (1,5 m)
   N63. 09.053,E14.26.285 (2,0 m)
Fannbyviken. På det ljusblå grundet 300 m NO Killholmen finns en sten på 1,9 meters djup med koordinaterna N 63.08.338, E14.26.178
Utanför Digernäs finns en sten N63.89.089, E14.28.135 (1,9 m)
Vallsundet nära Frösön, djupsiffra för 6-meterskurvan felaktigt angiven  som 10 m på ett ställe
Söder om Funäs, djupsiffra för 20-meterskurvan felaktigt angiven som 30 m på ett ställe
Inne i Ytterån skall 2-meterskurvan justeras så att halva/nordvästra delen av innersta viken blir grundare än 2 meter.
”Vattenhämtningshuset” för ångloken saknas på kortet. Det ligger alldeles intill Capri privata brygga längst i söder
Utanför Billstaån finns ett grund ungefär i åns förlängning. En enstaka sten sticker upp på 1,7 meters djup samt ett par på 2 meters djup.
En sten i Oxmelsviken: N63.09.458, E014.26.241, Djup ca 1,5 m
Mariebygrundet i Brunfloviken skall ändras från 1,4 meters djup till 0,9 meter.
2-meterskurvan utanför Hoverbergs hamn ligger alltför nära land. Rätt kurva mellan Kyrkbryggan och vidare mot sydväst skall vara:
N 62 48 536, E 014 26 786,
N 62 48 459, E 014 26 629
N 62 48 457, E 014 26 547
N 62 48 435, E 014 26 572
N 62 48 343, E 014 26 543
Ny fyr på sjömärket vid Verköns sydöstra udde. Funktion tveksam.
Nyalagda sjöledningar
Hackås – Kullavik
Sjökabel som går från en punkt strax norr om Hackås brygga rakt västerut till Funäsviken och svänger mjukt in till Kullavik.
Kullavik – Myrbacken
Sjökabel i Myrviken som går från Kullavik ganska nära östra stranden fram till Skagaudden. Därefter vidare norrut ganska nära västra stranden upp till Hanabacken.
Vallsundet- Hegled
En sjölagd vattenledning som först går tvärs över Vallsundet till Genvalla. Därefter utmed Vallsundets södra strand till Hegled med fyra påslag in mot land.
Flera fritidsbåthamnar har anlagts
1. Nära golfbanan intill Sandnäset i Krokom,
2. Väster om Vallsundet på Frösön.
3. Norr om Dvärsätts hamn.
4. I Trångsviken vid resterna av Offne gamla ångbåtsbrygga
Pil behövs som visar vattnets riktning från Alsensjön till Storsjön vid Ytterån.
Nytt namn flygplatsen: Östersund-Åre airport
Privat enslinje finns in till Bredvågen. Riktning 30 grader Kög. Går mitt emellan de bägge grundområdena. Håller tre meters djup utmed enslinjen.
Privat enslinje finns vid Rönningen för att komma in genom smala/västra infarten. Riktning 160 grader Kög.
Norr Iffelnäs – lite otydligt vad som är  6 och 10 meterskurvor
Tippskäret - söder om Andersön - saknar 6 och 10 meterskurvor
Grundet sydväst Matnäsholmarna saknar 6 meterskurva
Mellersta Utön saknar 6 och 10 meterskurvor
Läge för de bägge automatiska vattenståndsmätarna  kan lämpligen anges: Vattenverket, Östersund och Norderö brygga på Norderön.
I Kvissleviken vid Ödstorpet finns en kraftledning utan höjduppgift. Höjden har uppskattats till 8 meter.
Det ljusblå friliggande grundet 0,9 km väster om Rödösundet ligger på 2,1 meters djup.
Det mörkblå friliggande grundet 1.2 km öster Rödöbron ligger på 1,9 meters djup och saknar 6-meterskurva. meters djup.
Det mörkblå friliggande grundet utanför Bjäckerudden (Åssjön) är ganska stort och ligger på 1,8 meters djup.
Det mörkblå friliggande grundet 1 km sydöst om Gåjeholmen ligger på 1,8 meters djup.
Det ljusblå friliggande grundet öster om Håkansta färjeläge ligger på 1,8 meters djup.  
Flera ljusblå friliggande grundpå Flaket  uppe i nordväst verkar hålla samma djup nämligen 2,5-3m. Kanske har det med regleringen plus islossningen att göra. Jämför med 2,7 grundet nordväst om Åsön. Troligen har isen jämnat till dessa grund på samma djup genom åren. De berörda grunden är:
Två ljusblå friliggande grund omedelbart söder om Gåjeholmen.
Ett ljusblå stort friliggande grund tre kilometer norr om Gåjeholmen.
Ett ljusblå friliggande grund 6 kilometer ostnordost om Gåjeholmen.
Kraftledningen nordväst om Handnäset i Kvissleviken har en höjd av 6 meter. Tavla finns på plats.

Övriga kartor och rättningar på fil.

Ny enslinje Verkösundet

Vattenledning Genvalla till Fannbyn

Kraftkabel Hackås - Kullavik

Kraftkabel Kullavik-Myrbacken

Kraftkabel Hovermo-Matnäset