Storsjökortet

Nytt sjökort över Storsjön 2006

Historik

Ångbåtarna

På 1800-talet kom ångbåtarna till Storsjön. De användes för frakt av människor, varor och att dra timmer. Som mest fanns ett 10-tal ångbåtar i kommersiell drift på Storsjön. Dessutom fanns det flera ångbåtar på övriga större sjöar i länet. En viktig insats gjordes av  A. J. Thomée som grundade ett företag "Jämtlands Kommunikations AB 1857". Företaget byggde upp en kommunikationsled mellan Bottenhavet och Nordsjön. Leden bestod av en kombination av båt- och landtransporter från Sundsvall till Levanger under åren 1863- 1867. Därefter gick det i konkurs.

Första sjökortet

Genom den omfattande ångbåtstrafiken blev det ett stort behov av att kartlägga sjön. 1847-1848 gjordes första sjökortet över Storsjön: "Karta öfver Storsjön med dess vikar och sund uti Jemtlands län" av S.P. Schnell och E. V. Nordbeck . Kortet ger en acceptabel kartbild. Djupen mättes i fot och orginalskalan var 1:20 000. Orginalet finns på Krigsarkivet i Stockholm (www.statensarkiv.se).

Flera kopior med smärre kompletteringar och justeringar har senare gjorts av detta sjökort i olika skalor
(1:50 000 och 1:80 000).

Sedan dess

Flera sjöregleringar har påverkat sjön. Den senaste genomfördes under slutet av 1930-talet. Mycket vatten strömmar varje år genom sjön. Säkerligen har åtskilliga våldsamma islossningar och strömmar förändrat bottentopografin genom åren. Det är intressant att jämföra det gamla kortet med det senaste. Flera grund verkar ha flyttat på sig.

1981 Seglarkortet (Storsjöns Segelsällskap)

Vi önskade ett bättre sjökort och gjorde detta som en tillfällig lösning. Underlaget var topografiska kartans kontur, flygfoton av strandlinjen och regleringsföreningens strandkartor i skala 1:2000, 1:4000.
Vi skidade på vårisarna några år när vattennivån var som lägst och syftade in grunden med enslinjer. Vi redovisade inga djup i övrigt. Hela sjökortet är helt handritat på flera olika plastskikt. Texten är lagd med sk gnuggisar. Kortet trycktes i 500 exemplar och hela budgeten var på 30000 kr. Kjell Stolpe gjorde jobbet med hjälp av Olle Ternström.

Navigationen förändras

Under 1980-talet blev deccanavigatorer vanliga på fritidsbåtar och på 1990 talet kom GPS-tekniken. Jämfört med deccanavigatorerna erhöll man en fantastisk precision med GPS när störningen försvann i samband med USA:s Kuwait-invasion.

Det nya navigationssystemet gjorde att gamla system lades ner. Många fyrar släcktes, radiofyrar försvinner.

Nya sjökortet– bakgrund

Storsjön är ett fantastiskt rekreationsområde och en turistisk tillgång.
Det är landets femte sjö till ytan, (volym 4:e ! ), 456 kvadratkilometer stor och Norrlands största sjö.
Runt sjön finns 4 kommuner med halva länets befolkning i runda tal. Sjön härbärgerar 10 båtklubbar och cirka 1000 båtar. Båtantalet har stigit kraftigt under senaste decennierna.
Ett nytt sjökort främjar sjösäkerheten, turismen, fisket och annan rekreation.
Seglarkortet är slutsålt sedan flera år och det fyllde inte heller dagens krav.

Nya sjökortet - genomförande

Vi bildade en arbetsgrupp från båtklubbarna DBVF (Dvärsätts Båt och Varvsförening), FBK (Frösö Båtklubb) och SSS (Storsjöns Segelsällskap) samt Z-båtförbund med följande medlemmar:Lars Göransson (Ordförande), Asbjörn Norling, Rolf Åke Boije, Håkan Kingstad, Roland Trapp, Rune Persson, Mats Lif, Olle Ternström, (Kjell Simonsson medverkade delvis).

Projektplan och tidsplan fixade vi ganska enkelt men finansieringen var betydligt svårare. Det fanns många intressenter men ganska få var intresserade av att bidra med pengar. Har man ett tillräckligt bra projekt så finns det pengar och till slut hade vi fått ihop EU-medel, regleringsmedel, fiskevårdsmedel m fl samt båtklubbarnas garantier plus mycket eget arbete. Den preliminära budgeten var på 800 000 kr Slutkostnaden stannade dock på 644 000 kr.

Nya sjökortet – utförande

Vi har använt helt modern teknik med koordinatsystem enligt WGS 84. Rent tekniskt har Lars Granath (www.hydrographica.se) varit ansvarig. Han är en synnerligen skicklig kartograf med lång erfarenhet av liknande projekt.

Djupkurvorna bestämdes enligt följande 2, 3, 6, 10, 20, 30 m kurva osv. Stereotolkning av 2- och 3-meters kurvorna gjordes med hjälp av flygbilder. Sjömätning gjordes av hela sjön med kombinerat ekolod och GPS på 200 meters intervaller. På grunda områden gjordes intervallerna betydligt kortare. Djupaste kända stället är numera 87 m och ligger mitt ute på Flaket.

Referensvattenyta för sjökortet är 293,00 meter över havet.

Sjön är ju reglerad och ytan varierar 2,75 meter (290,5-293,25 m ö h). För att få aktuell nivå kan man titta på en pegel strax söder om hamnen, Östersund eller på internet (www.vattenreglering.se).

Vi kontrollerade kända grunds lägen med GPS.

Vi samlade in en mängd information – Hamnar, bryggor, brohöjder, luftledningar, sjökablar, ankringsförbud, sjösättningsramper osv

Utprickning av grund och leder finns på kortet men är inte helt klart i praktiken. Uppgifter om jordbruksmark, kyrkor, bebyggelse, nya vägar gör att kortet även är attraktivt som en turistkarta.

Flera konceptupplagor trycktes upp och en omfattande granskning och redigering genomfördes.

Nya sjökortet - Resultatet

Kortet finns som både papperskort (2 blad) i sjökortstandardstorlek och på CD.

Kompletterande information finns på södra bladet:

Vattennivådiagram under året (www.vattenreglering.se).

Fiskevårdsområdena (www.fiske.jamtland.se).

Tidsdiagram för isläggning och islossning.

Vindriktningrosor för olika månader som även anger vindens styrka.

Broprofiler för de tre stora broarna med inre höjder angivna.

.

Kvalitetsbedömning

Det nya sjökortet över Storsjön har betydligt bättre kvalitet än många sjökort längs kusten där enbart yrkestrafikens farleder prioriteras vid modern sjömätning.

Stora delar av kustkorten är handlodade på 1800-talet och framåt.

Försäljning

Sjökort till försäljning finns bland annat i flera affärer i Östersund och runt Storsjön. Förteckning på återförsäljare finns på hemsidan.

Kortet utgavs i maj 2006.

Framtiden

Hemsida med bland annat rättelser och ny information finns: www.storsjokortet.info

Pengarna från försäljningen av kortet skall gå till en fond för båtsportens främjande på Storsjön. Lämpliga projekt som kan behöva stöd är t ex.

Underhåll av utprickning

Uthamnar vid Verkön och Åstorpet

OT 2008